SẢN PHẨM BIA

Trải qua gần 3 thập kỷ kể từ năm 1995, Nhà máy Bia Viễn Đông chỉ sản xuất, phân phối và cung cấp cho các đối tác, khách hàng những dòng bia tươi thủ công mà chúng tôi cảm thấy có thể tự hào được về chất lượng.