SỰ KIỆN

Thông tin về các sự kiện, chương trình khuyến mãi từ các quán ăn, nhà hàng, khách sạn và đối tác kinh doanh bia tươi thủ công của Nhà máy Bia Viễn Đông tại Sài Gòn.

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tìm thấy những chương trình khuyến mãi cũng như những quán ăn, nhà hàng bán bia tươi thủ công phù hợp cho các dịp hội họp cùng với bạn bè, gia đình.